202106 webshopbanner afp v2

Privacyverklaring

Action Figure Playground is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die haar wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, alles in overeenstemming met de geldende privacywetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In deze privacyverklaring is te lezen welke gegevens worden verzameld, waarom dat zo is en hoe de gebruikservaring hiermee wordt verbeterd.


Contactgegevens:
https://action-figure-playground.nl

tel. +31(0) 636295649
e. info@action-figure-playground.nl
Functionaris gegevensbescherming: Simone OpdamPersoonsgegevens die wij verwerken
Action Figure Playground verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor(letters)- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres

- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Action Figure Playground verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar,
indien zij zelfstandig een bestelling plaatsen via onze webshop. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@action-figure-playground.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Action Figure Playground
heeft jouw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

- Het afhandelen van jouw bestelling, incl. betaling en verzending
- Je de
mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Voor het beantwoorden van jouw vragen of het opvragen van aanvullende informatie

Voor het verstrekken van persoonlijke kortingen
Voor after
sales services (klachten, retour, enz.)
Voor het plaatsen van reviews
Wij bewaren ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming/analyse van koopgedrag
Action Figure Playground neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen
geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Action Figure Playground) tussen zit.
Voor analysedoeleinden maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics, zonder dat sprake is van ‘tracking’. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Action Figure Playground bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Naam- en adresgegevens en e-mail: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn)
- Overige gegevens: zo lang als noodzakelijk is voor het bereiken van het doel waarvoor de gegevens
expliciet door jou zijn afgegeven

Delen van persoonsgegevens met derden
Action Figure Playground verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Action Figure Playground is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden, zoals gelinkte websites en andere bronnen.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij het verwerken en opslaan van jouw gegevens als Action Figure Playground hanteert.
Deze partijen zijn op grond van de bewerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht. A
ction Figure Playground blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Facturatie en boekhouding
worden in eigen beheer uitgevoerd door Action Figure Playground, hierbij zijn dus geen derde partijen betrokken.
A
ction Figure Playground verkoopt geen producten via externe verkoopkanalen als Bol.com of Marktplaats.


Action Figure Playground maakt gebruik van de diensten van derden in de volgende gevallen:
- De
webshopontwikkelaar/webshophost, die webshopsoftware heeft ontwikkeld en betrokken is bij de verzending van orderbevestigingen (bij elke order), e-mails (indien vereist voor het goede verloop van het bestel-, betaal- en bezorgproces) en nieuwsbrieven (op jouw initiatief, afzeggen door middel van de ‘unsubscribe’ button is altijd mogelijk).

Alle door jou op enig moment gedeelde informatie en jouw IP-adres zijn zichtbaar voor deze derde partij. Deze partij maakt eventueel gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software of om te controleren of e-mails worden geopend en gelezen. Ook kan deze partij metagegevens (geen persoonsgegevens) verzamelen over het gebruik van de diensten.
- Onze bankinstelling en de online betaalservices die het voor jou mogelijk maken om orders te betalen. Jouw naam, adres en bankrekening zijn zichtbaar voor deze derde partijen.
Er wordt door deze partijen technische informatie verzameld over het al dan niet slagen van een betaling.
- De verzenddienst, die het pakket op het door jou opgegeven verzendadres bezorgt. Jouw
naam- en verzendadresgegevens en je e-mailadres zijn zichtbaar voor deze derde partij.

- Het platform waarop jouw review/beoordeling wordt getoond
indien je die afgeeft. De naam en eventuele andere gegevens die jij opgeeft bij het plaatsen van jouw review zijn zichtbaar voor deze derde partij.
- O
nze telefoonprovider en/of Whatsapp en/of Facebook messenger wanneer je per whatsapp een bericht aan ons zendt. Jouw naam en/of telefoonnummer en de verdere gegevens die je in je bericht vermeldt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Action Figure Playground gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Action Figure Playground en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, (gedeeltelijke) verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@action-figure-playground.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Action Figure Playground wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Action Figure Playground neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden de gegevens in een beveiligde omgeving bewaard en sluiten wij een bewerkersovereenkomst met derde partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van orders en diensten die daarmee samenhangen. Uitwisseling van gegevens via de website van Action Figure Playground geschiedt via een SSL-verbinding, een door middel van codering beveiligde verbinding tussen de Secure Server (beveiligde computer) en de bezoeker. Een SSL-verbinding is te herkennen aan het slotsymbool voor de website url (de websitenaam).

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@action-figure-playground.nl

 

Privacyverklaring
SLUITEN