202106 webshopbanner afp v2

HERROEPING EN RETOURNEREN


 
Herroepingsrecht 
Als koper hebt u het recht om de ontvangen goederen zonder opgaaf van reden binnen 14 (kalender)dagen te retourneren (herroepingsrecht). Neemt u, indien u gebruik maakt van dit herroepingsrecht, binnen 14 (kalender)dagen na ontvangst van uw order per  e-mail contact met ons op. Voegt u bij uw e-mailbericht het herroepingsformulier, nadat u dat heeft ingevuld. U treft het formulier onder de contactgegevens ook als link aan.
 
Na kennisgeving binnen 14 (kalender)dagen zoals hierboven genoemd, dient u de artikelen uiterlijk binnen 14 (kalender)dagen te retourneren. Indien is geretourneerd conform de in dit artikel genoemde voorwaarden, zullen wij het oorspronkelijke factuurbedrag binnen 14 dagen na het melden restitueren door overmaking op een door u opgegeven bankrekeningnummer. Bij het retourneren van een deel van de bestelling wordt uiteraard slechts het aankoopbedrag van de retour gezonden artikelen vergoed. De kosten voor het terugzenden naar de webwinkel zijn voor uw rekening.

Let op: ook het annuleren van een nog niet ontvangen bestelling valt formeel onder het herroepingsrecht.


Algemene wenken bij retourneren

Wilt u een artikel om welke reden ook retourneren, neemt u dan altijd vooraf contact met ons op, bij voorkeur per e-mail. Wij geven u dan instructies voor het retourneren. Volgt u deze instructies alstublieft op, zodat onnodige kosten aan uw kant worden voorkomen. Onaangekondigde retourneringen of artikelen die niet volgens de door ons gegeven instructies zijn geretourneerd worden door ons niet aangenomen of vergoed. Aangezien wij extra werk hebben als voornoemd traject niet wordt gevolgd, worden bij afhandeling adminstratiekosten (EUR 5,00) in rekening gebracht.
 
Staat van de geretourneerde artikelen
Maakt u gebruik van uw herroepingsrecht, zendt u het artikel dan met alle bijgeleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat retour. Dat geldt ook voor de verpakking.  Is het product beschadigd of is de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te bekijken/proberen, dan zijn wij genoodzaakt de waardevermindering van het product aan u door te berekenen. Indien het een verzegelde verpakking betreft (b.v. in geval van geluidsdragers) dan dient deze niet te zijn geopend.

De artikelen dienen degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd inclusief (kopie)factuur. Het risico van verlies of beschadiging tijdens transport is voor de verzender. De artikelen dienen in alle gevallen binnen 14 (veertien) dagen na melding te zijn geretourneerd. De wettelijke bewijslast voor tijdig retourneren ligt bij u als klant, dus bewaart u uw verzendbewijs totdat wij hebben bevestigd dat uw retourzending door ons is ontvangen.
Beschadigd of verkeerd artikel ontvangen?
Meer hierover kunt u lezen op de pagina kwaliteit en klachten.


 
Contactgegevens
website: https://action-figure-playground.nl
e-mail: info@action-figure-playground.nl

retourneren s.v.p. alleen na contact vooraf
via de e-mail


>> herroepingsformulier

 

 

Privacyverklaring
SLUITEN